EVENT / 24 SEPTEMBER 2019, NÄSET
Studiebesök – Högvattenskydd på Falsterbonäset
Historien har visat oss att det vid exceptionella stormförhållanden kan uppstå en typ av högvatten kring Falsterbonäset som riskerar att översvämma delar av halvöns bebyggelse. Dessa högvatten är i dagens klimat extremt ovanliga, men pågående klimatförändring och stigande hav gör att risker kopplade till översvämning på sikt kommer att öka. För att hantera dessa risker har Vellinge kommun med stöd av Sweco upprättat en tillståndsansökan för översvämningsskydd som sommaren 2018 skickades till mark- och miljödomstolen. Vi bjuder nu in er till ett samtal där vi delar med oss av erfarenheter från arbetet med denna tillståndsansökan, bland annat gällande riskhantering och riskförståelse.

Vi kommer också att prata om hur arbetet med en ansökan för översvämningsskydd på just Falsterbonäset, med sin rika natur- och kulturmiljö, har inneburit avvägningar mellan olika och ibland motstridiga intressen och intressenter. Avslutningsvis kommer vi att belysa vikten av att förmedla ansökans innehåll på ett sätt där olika mottaggrupper finner och förstår den information just de söker. Efter presentationen ger vi oss ut på studiebesök på Falsterbonäset för att se några av de platser där kommunen planerar att anlägga översvämningsskydd.
Anmälan sker via e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast den 29 april. Ange vilket event ni anmäler er till och om ni önskar åka med bussen, samt eventuell specialkost.
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841